TRENERFORUM Onsdag 5 April kl 19.00

TRENERFORUM Onsdag 5 April kl 19.00


Tid


Hei sann alle trenere i Gauldal FK! Vi vil med dette kalle inn til Trenerforum VÅR hvor vi håper alle hovedtrenere kommer. Dessverre passer det aldri for alle, men håper på minst en representant fra hvert lag. Agenda vises under, men vi ønsker å være effektive. Så hvis noen har innspill/spørsmål i saker på agenda kan disse sendes på epost til trenerkoordinator i forkant så tar vi dialogen på forumet.

Agenda:

  • Keepertrener i GFK v/Nora Tysse
  • GFK’s Sportsplan v/Lars Arne Andreassen
  • Hospitering v/Kjetil By
  • Treningsøkta.no – Klubbens øvelser v/Kjetil By
  • Trening/kampledelse v/Kjetil By
  • Trenerutvikling i GFK v/Kjetil By

Dato: ONSDAG 5. APRIL KL. 19:00

Sted: Auditoriet LUS