Innmelding i klubben skjer via Hoopit. Ta kontakt med lagleder for å få informasjon.