Her finner du en oversikt over satsene til våre klubbdommere.

Dvs de som dømmer kamper internt i klubben vår.

KLUBBDOMMERSATSER fra 2022.pdf

Alle dommere sender dommerregning til:

okonomi.GFK@klubbkontor.no

Link til skjema for å fylle ut dommerregning

Dommerregning 2019.xlsx

GFK Kjørebok Mal 2019.xlsx
Dommerens rolle

Dommerens myndighet

Alle kamper skal ledes av en dommer (klubbdommer) som har full myndighet og god kjennskap til spillereglene.

Rettigheter og plikter

  • Delta på Fair play-møte før kamper, der hjemmelagets trener tar initiativet til møtet
  • Håndheve spillereglene
  • Holde rede på tiden og holde regnskap med kampen
  • Klubbdommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne i barnefotball
  • Hun eller han skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt
  • Klubbdommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil

Mer info


Lyst til å bli ny dommer i GFK?

Ta kontakt med Dommeransvarlig eller Sportslig leder

Epost til dommeransvarlig

Epost til sportslig leder