Stiftelsesprotokoll Gauldal Fotballklubb

Interimsstyret som jobbet med å få til Gauldal Fotballklubb

Janne Enlid (Flå IL), Magne Lundemo (Flå IL), Frode Reppe (Lundamo IL), Arild Borren (Flå IL), Mona F. Kalvå (Hovin IL), Lars Arne Andreassen (Hovin IL), Ola Martinsen (Lundamo IL), Kim Ulriksen (Lundamo IL) og Elisabeth Walsøe Lehn (Hovin IL)